ข่าวและประกาศ

กำหนดจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 3 เม.ย. 2557 ...
เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตและทดสอบยาง รถยนต์ของบริษัทโยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จ.ระยอง ...
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ มจพ ได้มีความร่วมมือกับภาควิชา Combustion Engine & Flight Propulsion (VFA) ...
                                                                                    ไปยังข่าวทั้งหมด  >>>
  

สปอร์ตไลท์